Ankieta Rekrutacyjna Administrator systemów IT

Podaj proszę informacje kontaktowe:

Imię i Nazwisko *

Adres e-mail *

Numer kontaktowy *


Udziel nam kilku podstawowych informacji:

Jaki okres wypowiedzenia obecnie Cię obowiązuje? *

Od kiedy możesz zacząć pracę? *

Czy posiadasz status studenta? *

Jakie formy zatrudnienia preferujesz? *

Określ proszę swoją dyspozycyjność w miesiącu (pół etatu, 3/4 etatu, pełen etat) *

Proszę podaj swoje miesięczne oczekiwania finansowe brutto uwzględniając swoją dyspozycyjność *


Opowiedz nam proszę:

Jakie jest Twoje doświadczenie na podobnym stanowisku? *

Dlaczego zdecydowałeś się zmienić pracę? *

Co jest dla Ciebie ważne w nowej pracy? *


Pytania Techniczne

Proszę określ swoje doświadczenie (zarówno komercyjne jak i niekomercyjne) w poniższym zakresie: *

0 - brak1 - do pół roku2 - do 1 roku3 - do 3 lat4 - do 5 lat5 - powyżej 5 lat
Systemy monitorowania infrastruktury i aplikacji
Systemy LINUX/UNIX
Systemy Windows
Utrzymanie i zarządzanie Load Balancers
Utrzymanie serwerów aplikacyjnych Apache, Nginx, Tomcat
Utrzymanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi
Tworzenie własnych narzędzi script’owych
Praca z narzędziami do automatyzacji zarządzania infrastrukturą
Utrzymanie i zarządzanie wiartualkami, usługami, aplikacjami w chmurze publicznej
Zarządzanie/administrowanie bazami danych

Dziękujemy za wypełnienie ankiety